Cursus MecaSpike: Superwendbare robots

  • Voor wie: jongens en meisjes tussen de 9 en 14 jaar
  • Voorkennis: geen
  • Kosten: €50,- voor 5 lessen

Robots kunnen op heel veel manieren bewegen. Sommigen rijden, andere lopen en weer andere kunnen zelfs vliegen (drones!). En rijden kan ook op heel veel manieren. In deze cursus leer je een robot te programmeren die hele bijzondere wielen heeft, namelijk mecanum-wielen. Daarmee kan je robot niet allen naar voren, naar achteren en in bochten rijden, maar ook opzij naar links en rechts en zelfs schuin! De robot die we daarvoor ontworpen hebben heet de MecaSpike

In de cursus ga je eerst zelf een MecaSpike bouwen. Daarna gaan we hem programmeren in de programmeertaal Scratch. Je hoeft daar nog helemaal niets van te weten hoor. Daar is de cursus voor natuurlijk!

Elke les zorgen we voor een nieuwe uitdaging die je samen met je robot moet gaan oplossen. Bijvoorbeeld door een doolhof rijden, of een obstakel-race. Elke keer iets anders!

In het filmpje hieronder kan je zien wat MecaSpikes allemaal kunnen:

Schuiven naar boven