Missie en Visie

Onze missie

De missie van Science & Robotics vereniging Pretty Smart is het inspireren van jonge mensen van 6 tot 18 jaar in de provincie Groningen om zich te ontwikkelen tot vernieuwers op het gebied van wetenschap en techniek en om met hun innovatieve ideeën de leefbaarheid van hun omgeving en provincie te vergroten. We schenken hierbij extra aandacht aan meisjes. Door onze ervaring weten we dat meisjes vaak minder zelfvertrouwen hebben als het gaat om techniek. Er is een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in de techniek waardoor meisjes ten onrechte denken niet goed in techniek te zullen zijn. Door het actief steunen van minimaal één meidenteam en het promoten van initiatieven zoals #FIRSTLikeAGirl proberen we positieve rolmodellen te kweken die andere meisjes inspireren ook voor techniek te kiezen.

Onze visie

Pretty Smart realiseert deze missie door:

  1. bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoeks- en technische vaardigheden bij jongeren door deelname aan de wereldwijde FIRST-mentorschapsprogramma’s; 
  2. het maatschappelijk bewustzijn van deze jongeren te versterken door partnerschappen aan te gaan met organisaties en bedrijven op het gebied van onderwijs, onderzoek, informatietechnologie, techniek en welzijn. 
  3. het actief steunen van minimaal één meidenteam, het promoten van initiatieven zoals #FIRSTLikeAGirl en het zichtbaar zijn op Tech festivals, zoals bijv. Zpannend Zernike, Innofuture en Science Makers proberen meisjes te inspireren ook voor techniek te kiezen.

Strategie

Pretty Smart ondersteunt de deelname aan de FIRST-mentorschapsprogramma’s door:

  1. te voorzien in het benodigde materiaal en trainingsruimte voor de teams;
  2. coaching van deze teams;
  3. werving en training van coaches voor nieuw te vormen teams;
  4. fondsenwerving om deelname van de teams aan nationale en internationale FIRST-wedstrijden te bekostigen.

Daarnaast draagt Pretty Smart bij aan het ontwikkelen van het maatschappelijk bewustzijn van de jongeren door het opzetten van samenwerkingsverbanden met maatschappelijke en economische netwerkwerken, IT- en techniekbedrijven.

Schuiven naar boven